ข่าวสารในตำบล

วันที่ 31กรกฎาคม 2564 ชมรมหกล้อพ่วงซิ่ง มิตรภาพรถบรรทุกไทยแลนด์ ทีมงายสายเมากุมภวา เทพบุตรสุดใจ รวมพลคน FC แก้งแมลงสันหัวเขียว ที่ได้สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และ ของเครื่องใช้ ให้ศูนย์โฮมฮักตำบลหรองไฮ ( โรงเรียนศรีสว่าง)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 31กรกฎาคม 2564 ชมรมหกล้อพ่วงซิ่ง มิตรภาพรถบรรทุกไทยแลนด์ ทีมงายสายเมากุมภวา เทพบุตรสุดใจ รวมพลคน FC แก้งแมลงสันหัวเขียว ที่ได้สนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และ ของเครื่องใช้ ให้ศูนย์โฮมฮักตำบลหรองไฮ ( โรงเรียนศรีสว่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

26